Óvodásoknál (5 éves kor felett)

 • A nagymozgások nem jól koordináltak: általános mozgásokban ügyetlenség, mint pl.: futás, lépcsőn járás, mászókázás, hintázás, biciklizés, ugrálás koordinálatlan/ügyetlen, gyakran elesik – még a saját lábában is -, nem szeret mozgásos játékokban részt venni.
 • Rugalmasság és egyensúly problémák.
 • A finommotoros koordináció, szem-kéz koordináció zavara: az önkiszolgálás nehezen megy (gombolás, zipzár használata, cipőkötés), a tárgyaknak mellényúl, ujjaival feszesen manipulál, bizonytalanul fog, összeroppant tárgyakat.
 • Öltözködési problémák: a ruhák sorrendje nem megfelelő, a zokni felhúzása nehéz, nem megy a cipőkötés.
 • Kialakulatlan dominancia: hol jobb, hol bal kezét használja.
 • Kétkezesség vagy átszoktatott kezesség.
 • Irányismeret zavara: jobb-bal oldal megkülönböztetése térben, síkban, saját testen.
 • Sor/sorozatalkotás problémája (szerialitás).
 • A ritmusérzék gyengesége (nincs kialakult, harmonikus belső ritmus).
 • Téri tájékozódás zavara: pl.: lakásban, óvodai csoportban való eltévedés.
 • Testséma zavara- testrészek, ujjak ismeretének zavara.
 • Időbeli tájékozódás zavara.
 • Megkésett beszédfejlődés.
 • Szűkös szókincs.
 • A spontán beszéde tőmondatos vagy bőbeszédű vagy monoton.
 • A névutórendszer hiánya.
 • Nem szereti a meséket, verseket: beszédészlelési és/vagy megértési probléma
 • Hallási percepció/észlelés zavara: hallási ingerek rossz elemzése, a sorrendiség érzékelésének zavara, idői orientáció/ritmus zavara.
 • Vizuális percepció/észlelés zavara:
 • Kialakulatlan feladattudat.
 • A figyelem elégtelen/rövid ideig való fenntarthatósága.