Iskolásoknál (7 év felett)

 • Akaratától függetlenül rendezetlen, zavaros szoba, illetve füzetek.
 • Az összetett mondatok szerkesztésének és megértésének problémája.
 • A kifejezőkészség alacsony szintje.
 • A beszéd közbeni gondolkodás (mit és/vagy hogyan mondja).
 • Szegényes szókincs.
 • A nyelvtani eszközök bizonytalan használata (toldalékok, egyeztetések).
 • Nagyon rossz tagolási készség (szavak, mondatok, szöveg tagolása).
 • Fonéma meghallási probléma: hosszú-rövid magán- és mássalhangzók, zöngés-zöngétlen párok megkülönböztetése.
 • A rövid távú verbális emlékezet nagyon gyenge.
 • Nehezen tanul verseket, memoriter szövegeket.
 • Betűtévesztések.
 • Betű-, szótag-, szócsere.
 • Betűkihagyás.
 • Az olvasási tempó jóval lassabb az évfolyamnak elvárttól.
 • Az olvasásban eltéved: pl.: nehezen tartja a sort, ugrik a szeme a következő sorra.
 • Az abc megtanulása nehezen vagy nem megy.
 • Helyek, nevek megtanulásának problémája.
 • Gyenge önbecsülés a múltbeli rossz tapasztalatok miatt.
 • Impulzivitás.
 • A két szem együttlátásának problémája: pl.: fényérzékenység, fáradékonyság, szemdörzsölés, tévézésnél/számítógépezésnél a fej oldalra döntése, olvasáskor hamar elfárad a szem.