Az írásnál jelentkező tünetek lehetnek:

 • Görcsös és/vagy helytelen ceruzafogás.
 • Rossz testtartás.
 • Betűkerekítési, betűkötési probléma.
 • Az írás térbeli elhelyezésének problémája: a sorok lejtése vagy emelkedése.
 • A vizuális ingerek feldolgozásának problémája.
 • Vizuális memória zavara.
 • Nem képes folyamatos írásra.
 • Betűkihagyás vagy betűbetoldás.
 • Szótag kihagyás és/vagy lehagyás.
 • A szótagok sorrendjének felcserélése.
 • Egy betű/szó duplázása, többszörözése.
 • Az auditív diszkrimináció (megkülönböztetés) zavara miatt értelmetlen betűhalmazok írása.
 • A zöngés-zöngétlen párok felcserélése.
 • A magánhangzókról az ékezetek lehagyása.
 • A toldalékok különírása a szótól.
 • A szavak vagy betűk fordítva írása.
 • Szavak, mondatok egybeírása.
 • Ha a szóban van hosszú magán- vagy mássalhangzó, hallja, hogy valami hosszú, de nem tudja megmondani, melyik az.