A helyesírásnál jelentkező tünetek lehetnek:

  • A hosszú- rövid magán- és mássalhangzók megkülönböztetésének problémája: a hosszút röviden írja, és fordítva.
  • A mondat kezdő betűk és a tulajdonnevek helyesírása problémás.
  • A mondatközi és a mondatvégi írásjelek kitevése nem megfelelő.
  • A szótagolás/ elválasztás helytelen.
  • Az igekötők és az összetett szavak helyesírása problémás.
  • A j-ly -os szavak helytelen írása: többszöri gyakorlás után sem tudja helyesen leírni.
  • A különböző hangtörvények alkalmazása nem megy: hasonulások, összeolvadás, hagyomány-elve.